Kdo jsme

Jsme oficiální česká pobočka mezinárodní organizace „Sisters of Perpetual Indulgence“  Bojujeme proti stigmatizaci, předsudkům a diskriminaci osob žijících s HIV, sexuálních pracovnic a pracovníků a dalších marginalizovaných skupin. Vzděláváme komunity a studenty formou zábavných a odborných workshopů, monitorujeme trendy rizikového chování v online prostředí a realizujeme vlastní projekty zaměřené na chemsex a sexuální násilí v komunitách. Naši práci realizujeme v terénu (cluby, ulice), on-line  (sex aplikace) a na akcích jako je Prague Pride, Erofest, Alt*Pride a další. Jsme pyšní na to, že naše názory a programy vytváříme tzv. „zdola“, tedy na začátku je vždy člověk se zkušeností a poté až odborník (lékař). Naším cílem je dostat se co nejblíže komunitám, které nás potřebují. Jsme queer, radikální a lidskoprávní.

Projekt SAFERChems

Jde o první český projekt zaměřený na fénomen chemsexu. Poskytujeme zdarma a anonymně podporu a peer poradenství. Náš tým tvoří lidé, kteří mají s chemsexem zkušenost, sdílí svůj příběh, nebo propojují klienty s dalšími institucemi. Zakládáme si na odbornosti, dbáme na soukromí klientů a klientek. Neposkytujeme údaje dalším osobám. Informace, které od klientů požadujeme, jsou statistického charakteru a slouží k vytváření či vylepšování služeb a programů.

V rámci projektu provozujeme online platformu www.saferchems.cz, nonstop poradnu prostřednictvím aplikace Whatsapp, školení pro obsluhu sex clubů, distribuci harm reduction materiálu a připravujeme pracovní skupinu odborníků za účelem lobbingu a efektivního řešení problematiky chemsexu v ČR.

Projekt SOUHLAS dát/mít

Komunitní projekt pro oběti sexuálního násilí v komunitách a subkulturách. Cílem projektu je osvěta, šíření informací o sexuálním násilí, peer podpora a výroba info materiálů.

Do budoucna chystáme spuštění on-line poradny.

Edukativní workshopy

Naše poradenství a služby fungují jako peer poradenství. To znamená, že máme zkušenost s chemsexem a sdílíme s vámi své zkušenosti. Zároveň máme nakontaktované specializované pracoviště či odborníky, na které odkazujeme.

Zakládáme si na odbornosti, dbáme na soukromí klientů a klientek. Neposkytujeme údaje dalším osobám. Údaje, které od klientů požadujeme, jsou statistického charakteru a slouží k vytváření či vylepšování služeb a programů.

Sebetestování a HIV testování v uzavřených komunitách

HIV testování není naším stěžejním projektem, ale vzhledem k důležitosti včasné diagnostiky pravidelně podporujeme sebetestování – distribuci testovacích sad ke klientům. Zatímco si klient test provádí, my poskytujeme poradenství, po provedení testu správně interpretujeme výsledek a dáme preventivní doporučení. Každý rok v rámci festivalu Alt*Pride provádíme testy anonymně a zdarma v komunitě okolo festivalu (queer osoby, lidé bez domova, squatteři apod.). Cílíme přitom na osoby, které mají rizikové chování, ale není jim příjemné navštěvovat testovací zařízení. V roce 2018 jsme asistovali u 31 provedení domácích testů, z nichž 4 byli reaktivní.