Safer Sex

Akční workshop: SAFER SEX
Nejbláznivější workshop, jaký můžeš zažít! Co musíš vědět a umět, když jdeš do akce "sex"?
 
 Před akcí:
 Zvládneš vyhodnotit míru HIV-rizika? Umíš si vybrat správný kondom? Co je ekokondom? Jak vypadá dámský kondom?
 
 Když jsi v akci: 
 Jak nasadit kondom ústy? Co když při akci sklouzne nebo praskne kondom? 
 
 Po akci:
 Víš, že již existuje lék, který zabrání nákaze HIV, když vše selže?
 
 Zábavný workshop s teoretickou částí, informacemi o prevenci medikací (PEP a PrEP) 
a praktickou částí s ukázkou druhů kondomů a nasazováním kondomů.

Pro více informací nás kontaktujte