O nás

České sestry věčné radosti (SPI CZ)  jsou členky mezinárodní organizace Sistes of Perpetual Indolgence“, která se od roku 1979 věnuje prevenci HIV, propagaci zdravého životního stylu a rovnoprávného postavení trans, gay, lesbických a bisexuálních lidí ve společnosti. Naším znakem se staly bíle pomalované obličeje, kterými upozorňujeme na smrt v důsledku onemocnění AIDS. Bílá barva je doplněna různými barevnými odstíny, které naopak symbolizují  život a radost.

Hlavní cíle, posláním a činnosti řádu jsou:

  • Návštěvy LGBTQ+ akcí
  • Výroba a distribuce informačních, osvětových a vzdělávacích materiálů
  • Pořádání informačních, vzdělávacích a osvětových akcí nebo účastní na akcích stejného nebo podobného zaměření.
  • Poskytování poradenství a osvětová činnost na zmíněných akcích
  • Pořádání veřejných sbírek
  • Podpora, sdílení a prezentování názorů a postojů bojujících proti stigmatizaci, diskriminaci a dalších forem omezování menšin či ohrožených skupin
  • Rozdáváme zdarma kondomy a další preventivní materiály.

České sestry věčné radosti spolupracují  na organizování veřejných sbírek  a darů pro NGO a aktivně se zapojují do veřejných akcí.