SLIB SESTER

ŘEHOLE ŘÁDU SESTER VĚČNÉ RADOSTI 

 

„Jsem si vědom/a tohoto dokumentu Svatého“

 

  • NÁZEV ŘÁDU: České Sestry věčné radosti (SPI CZ)
  • ZAKLADATEL/ka: Sestra Theresia Bavaria Nata Via Maia Prioressa zakladatelka řádu v Norimberku a Sestra Vesta Rosa z Berlína přijaly společně s Novickou Zenzi při návštěvě inspirovali první české novicky řádu: sester Magdaleny Sylvestry Libidy a Václavky Anežky Sugar a staly se jejich mentorkami a sponzorkami Sestra Theresia Bavaria Nata Via Maia Prioressa zakladatelka řádu v Norimberku a Sestra Vesta Rosa z Berlína přijaly společně s Novickou Zenzi Sestra Theresia Bavaria Nata Via Maia Prioressa zakladatelka řádu v Norimberku a Sestra Vesta Rosa z Berlína přijaly společně s Novickou Zenzi Sestra Theresia Bavaria Nata Via Maia Prioressa zakladatelka řádu v Norimberku a Sestra Vesta Rosa z Berlína přijaly společně s Novickou Zenzi

  

I. UCHVÁCEN POSELSTVÍM PŘEDÁVAT RADOST A ŠÍŘIT DOBRO

  • Být si zodpovědně vědom tohoto světa. Vzdávám se své viny, kterou nechám odejít. A přeji si aby „abych vyšel z vězením s čistým štítem a přešel rovnou k Cestě svaté“. Nikdy mě neuslyšíte mluvit morálním tónem, nikdy nebudu nikoho posuzovat, soudit či snad pomlouvat.

II.MISE, ZÁVAZKY, POSLÁNÍ

  • V této řeholi se nacházejí principy, které řídí poslání Sester věčné radosti. Naším posláním a misí jsou aktivity: Sdílet osvětovou a preventivní činnost Rozdávat radost Bojovat proti stigmatizaci a diskriminaci Podporovat a sdílet názory a stanoviska LGBT komunity Vyjadřovat se k tématům LGBTQIA+

III.NAŠE HISTORIE A VÝVOJ

  • Kořeny řádu se datují do roku 1979. První sestry se objevily na Bílou sobotu roku 1979 v San Francisku. Členové tohoto dobrovolnického hnutí gay mužů shromažďují dary pro potřebné lidi z LGBTQ komunity. Pomáhají jim financovat návštěvy lékaře nebo zaplatit za právní a sociální služby. Originální kostýmy pocházejí z produkce muzikalu „The Sound of Music“ z roku 1977, neboť jedna ze čtyř zakládajících sester v něm přímo účinkovala. Sestry byly jedny z prvních které se snažily upozornit na tehdy novou a neznámou chorobu HIV/AIDS. Sestra Florence Nightmare a sestra Roza Erekce, v civilním životě oba pracujicí ve zdravotnictví, vytvořily v roce 1982 kampaň „Play Fair!“. Vůbec první kampaň informující o pravidlech bezpečného sexu, která používá jednoduchý jazyk a humor a odpouští si moralizující tón. Zaměření na prevenci HIV/AIDS se začalo krystalizovat jako hlavní poslání sester. Sestry organizují pod záštitou herečka Shirley MacLaine první charitativní akce na podporu těch, kteří s HIV a AIDS žijí. Od roku 1984 se sestry Perpetual Indulgence rozšířily po celém světě. Kromě mezinárodního ústředí v San Franciscu vznikají další domy v Los Angeles , Seattlu ,New Yorku, Philadelphii … První organizace mimo USA byla založen v Sydney, Austrálii. V Evropě byly založeny řády sester ve Velké Británii (Londýn, Manchester a Edinburgh), Německu (Heidelberg , Berlín , Hamburk , Kolín nad Rýnem), Francii (Paříž , Bordeaux a Lille), Švýcarsku (Zurych) a Rakousku (Vídeň). Mimo Evropu dále například v Kolumbii a Uruguayi.

IV.ODPUŠTĚNÍ SI MORÁLNÍHO TÓNU

  • Za léta své existence bylo světovou komunitou sester shromážděno několik desítek milionů dolarů a to nejen na projekty souvisejíci s HIV a AIDS. Řády se podílí i na financování celé škály dalších zdravotních, prevenčních a vzdělávacích projektů cílených nejen na LGBTQ komunitu. V současné době působí po celém světě přibližně 1500 sester a komunita je nyní otevřena i pro členy z řad heterosexuálních mužů a žen.

V.RADIKÁLNÍ ODPOVĚĎ JAKO ŘÁD SLOUŽÍCÍ SVĚTU

  • Členové a členky řádu budou společně reagovat na témata homofobie, stigma, diskriminace. S reakcí řádů musí souhlasit všechny členové a členky. K tomu slouží společná diskuze a cíl řádu.

VI.POKRAČOVÁNÍ POSLÁNÍ ŘÁDU V ČR

  • České Sestry Věčné Radosti otevírají svou náruč zájemcům o dobrovolnickou službu LGBT+ komunitě.  Byl Váš otec taky netopýr? Staňte se našimi sestrami a pojďte s námi naplňovat naši misi, šířit radost a osvětu a shromažďovat dary pro potřebné lidi z LGBT+ komunity. Význam milníkem českého řádu Sester Věčné radosti jest rok 2017. Za účelem přímé podpory některých spolků, organizací či jen jednotlivých lidí se členové a členky řádu sdruží v oficiální organizaci Stanovy, dokumenty a předpisy se stanou nedílnou součástí této řehole.