LGBTQIA+

  • LGBTQIA+ názvy a definice
  • Coming out
  • Stejnopohlavní manželství a registrované partnerství
  • Slovníček a pár rad

                                 

  •  LGBT+ názvy a definice

Zde jsou některá slova a zkratky, které se běžně používají pro záležitosti spojené s LGBT.

LGBT+, LGBTQ, LGBTQA, TBLG Tyto zkratky se týkají leseb, homosexuálů, bisexuálů, transexuálů, sexuálních menšin a asexuálů, také lidí, kteří bojují za rovnost pohlaví. Ačkoliv všechny různé identity v LGBT jsou často spojovány (a sdílejí sexismus jako společný kořen útlaku), existují specifické potřeby a obavy související s každou jednotlivou identitou.
Gay: Člověk, kterého přitahují lidé stejného pohlaví. Ačkoliv může být tento termín použitý pro jakékoliv pohlaví (například muž gay, žena gay), pro ženy, které přitahují ženy, je preferován název lesba.
Bisexuál: Osoba, kterou přitahují obě pohlaví, ženy i muži. Někdy také nazýváni jako „bi”.
Asexuál: Člověk, který obecně necítí sexuální přitažlivost nebo touhu k žádné skupině lidí. Asexualita neni to samé jako celibát.
Cissexuál: Typy genderové identity, kdy zkušenost jednotlivce s vlastním pohlavím odpovídá pohlaví, které jim bylo při narození přiřazeno. Tady tomu úplně nerozumím, kdyžtak to prosím upravte)
Heterosexuál: Člověk, kterého přitahuje pouze opačné pohlaví.
Homosexuál: Odborný termín pro lidi, které přitahuje stejné pohlaví. Někdo může tento název vnímat útočně.
Intersexuál: Člověk, jehož sexuální anatomie nebo chromozomy nekorespondují tradičním názvům žena či muž. Například lidé, kteří se narodili jak s mužskými, tak ženskými znaky (penis, varlata, vagína, děloha) nebo lidé narození s XXY.(Tak tady tápu úplně, prosím zas to zkontrolujte, díky moc)
Lesba: Žena, kterou přitahují jiné ženy.
Pansexual: Pansexuálové mají schopnost přitahovat ostatní bez ohledu na jejich pohlavní identitu nebo biologické pohlaví. Pansexuálové jsou otevření mužům, ženám, transexuálům, intersexuálům, agenderům či genderqueerům. Pansexuál je Člověk, který zažívá sexuální, romantickou, fyzickou a/nebo duchovní přitažlivost pro členy všech genderových identit, nejenom k těm, kteří spadají do standartních genderových rovnic (muži/ženy).

Queer: 1) Zastřešující název, který někdy komunita LGBTQA používá k odkazu na celou LGBT komunitu. 2) Alternativa, která je někdy používána k výrazu pohrdání myšlenky štítkování a kategorizování jako lesba, gay, bisexuál atd., podobně jako koncept genderqueer. Je důežité poznamenat, že výraz queer je termínem úzké skupiny lidí a některými lidmi může být považováno za urážlivé, záleží na jejich generaci, zeměpisné lokaci a celkově vztahu se světem

Sexuální orientace: Typ sexuální, romantické a/nebo fyzické přitažlivosti, kterou někdo cítí k druhý. Často jsou označováni na základě pohlavní identity či vyjadřování se k osobám, které je přitahují. Běžná označení: lesbička, gay, homosexuál, bisexuál, pansexuál atd.

Gender Termín, který se týká způsobů, kterými každý z nás manifestuje maskulinitu nebo ženskost. Obvykle se jedná o rozšíření naší „genderové identity“, našeho vrozeného smyslu být mužem, ženou atd. Každý z nás každodenně vyjadřuje konkrétní pohlaví – tím, že si upravujeme vlasy, vybíráme oblečení nebo dokonce způsob, jak stojíme. Náš vzhled, řeč, chování, pohyb a další faktory naznačují, že se cítíme – a chceme být chápáni – jako muži či ženy.
Genderová identita: Pojem „bytí” mužem, ženou, genderqueerem, agenderem atd. Pro některé lidi je genderová identita v souladu s fyzickou anatomií. U transexuálních osob se genderová identita může lišit právě fyzickou anatomií nebo očekáváné sociální role. Je důležité poznamenat, že genderová identita, biologické pohlaví a sexuální orientace se mohou lišit a nelze předpokládat, že se někdo v jedné kategorii identifikuje podle toho, jak se identifikují v kategorii jiné.
Genderqueer: Termín, který se vztahuje na jednotlivce nebo skupiny, kteří pohrdají nebo problematizují hegemonické pojmy pohlaví a touhy v dané společnosti. Genderqueer lidé jsou takové identity, které spadají mimo obecně uznávané identity, jako je žena a muž. Genderqueer se také mohou odkazovat na lidi, kteří se označují jako oboupohlavní.

Homofobie: Řada negativních postojů a pocitů vůči homosexualitě nebo lidé, kteří jsou identifikováni nebo vnímáni jako lesbičky, gayové, bisexuální nebo transexuální (LGBT). Homofobie může být vyjadřována antipatií, pohrdáním, předsudky, odporem či nenávistí, může být založena na iracionálním strachu a někdy bývá spojována s náboženskými přesvědčeními.
Transfobie: Strach nebo nenávist k transgenderovým lidem nebo těm, kteří mají genderově nevyhovující chování. Bifobie či transfobie mohou existovat mezi mnoha lesbičkami či gayi, ale také mezi bisexuály a heterosexuály.
Bifobie: Averze k bisexualitě či bisexuálním lidem. Všichni lidé jakékoliv sociální sexuální orientace mohou prožít tyto pocity. Bifobie je zdrojem diskriminace proti bisexuálům a může být založena na negativních bisexuálních stereotypech nebo iracionálním strachu.

Transegender: Tento pojem má mnoho definic. Je často používaný jako zastřešující termín k odkazu na všechny lidi, kteří se neidentifikují s jejich přiřazeným pohlavím při narození nebo binárním systémem pohlaví. To zahrnuje transexuály, transvestity, genderqueery, eny převlečené za muže, muže převlečené za muže, tzv. “spirit people” a další. Někteří transgenderoví lidé se domnívají, že nejsou součástí ani jedné ze dvou genderových kategorií, ale někde mezi nimi.
Transexuál: Člověk, jehož genderová identita je rozdílná od biologického pohlaví, ten, který může podstoupit léčebné procesy ke změně pohlaví, může dlouho trvat, než se vyrovnají se svou genderovou identitou nebo mohou žít jejich životy jako jiné pohlaví.
Ally: Osoba, která zpravidla není LGBT, ale podporuje jejich práva. LGBT mohou být také „Allies” (množné číslo od Ally), například lesby, které podporují transexuály.

„In the closet“ – Kostlivec ve skříni: Popisuje osobu, která svou sexuální nebo genderovou identitu drží v sobě jako tajemství, případně se s ní nesvěří některým lidem.
„Dotazování se“: Pro některé jde o proces zkoumání a objevování vlastní sexuální orientace, genderové identity nebo genderového vyjádření.


Poznámka: Je velmi důležité respektovat požadované sebeidentifikace lidí. Nikdo by nikdy neměl posuzovat osobnost podle toho, jak vypadá. Vždy je nejlepší se těchto lidí zeptat, jak sami sebe identifikují a jak je máme oslovovat a jejich přání respektovat.

Definice byly upraveny z následujících webových stránek. Více informací o těchto a dalších podmínkách naleznete na těchto stránkách:

Článek_zdroj:
http://www.stop-homophobia.com/lgbt-terms-and-definitions
Použité zdroje v článku:
http://itspronouncedmetrosexual.com/2013/01/a-comprehensive-list-of-lgbtq-term-definitions/
http://gillfoundation.org/grants/within-colorado/gender-expression-toolkit/gender-expression/
http://studentaffairs.iub.edu/glbt/about/services/positive-space-initiative/glbt-definitions/
http://en.wikipedia.org/wiki/Homophobia
http://en.wikipedia.org/wiki/Biphobia http://en.wikipedia.org/wiki/Cisgender

                             Cominng Out

Coming out znamená, že lesba, gay nebo bisexuál lidem okolo sebe řeknou o své sexuální orientaci. To může být těžké a spousta lidí se bude pravděpodobně obávat, že na ně bude okolí pohlížet jinak, když se o tom dozví.Většina lidí cítí, že coming out je důležitý, protože tak mohou být upřímní o svých citech a nemusí v sobě ukrývat tak důležitou část sebe.

Jak poznat sebe a svou sexualitu
Jedním z prvních kroků je poznání sebe sama a toho, jaké pohlaví preferujete. Pro mnoho lidí může být přiznání toho, že jsou gayové či lesby, velmi těžké hned z několika důvodů.Například proto, protože jsou přesvědčováni, že být gay je špatné nebo ze strachu ze šikany či posměšků. Pokud si nejste jistí, jestli jste gay, lesba či bisexuání člověkl, třeba by vám pomohlo si o svých pocitech promluvit s někým, komu věříte.

Komu říct o své sexualitě?
Když se poprvé rozhodnete někomu svěřit, nejschůdnější možností pro vás bude říct to někomu, komu věříte a kdo bude zároveň vaší podporou a porozumí vám. Pomůže to především v případě, že umí udržet tajemství, protože zřejmě nebudete chtít, aby se někdo o vaší orientaci dozvěděl ještě dřív, než s ní budete smíření vy sami. Klidně to může být blízký přítel/přítelkyně, příbuzný nebo jestli jste mladší ročníky, obraťte se na nějakého dospěláka, třeba vašeho učitele nebo školního poradce.

Změní se něco po mém coming out?
Doufejme, že se váš život po coming out změní k lepšímu a vám nepřijde, že v sobě nosíte velkou část sebe, o které však lidé nevědí. Mnoho lidí říká, že poté, co se okolí otevřeli, se cítí mnohem lépe.
Může však dojít i k přiznání, které nebude mít příjemnou dohru. Můžete se setkat s lidmi, včetně přátel a rodiny, kteří jsou homofobní (mají předsudky vůči homosexuálním, lesbickým a bisexuálním lidem). Mohou ve vás vyvolat pocit hněvu, smutku nebo strachu. Můžete se také cítit diskriminovaní.
To je důvodem, proč může být nápomocné svěřit se nejdříve menší skupině lidí nebo těm, kterým důvěřujete. Tak budete vědět, že máte podporu a kolem sebe lidi, se kterými můžete mluvit i o reakcích, které mohou přijít.

Kdy je nejlepší přijít s coming out?
Pokud si nejste vaší sexualitou jistí, není třeba nikam spěchat s rozhovory s někým dalším. Coming out je individuální rozhodnutí a je důležité to udělat přesně tak, jak a kdy chcete vy.

Co dělat, když se vám dítě svěří se svou sexuální orientací?
Ať už se vaše dítě svěřilo samo, nebo jste se o tom dozvěděli náhodou, v každém případě vás teď potřebuje. Největší strach dětí spojený s coming out spočívá v tom, že když se svěří rodičům, odmítnou ho. Ať už je vaše víra jakákoliv, ať už máte strach z jakékoliv věci nebo v sobě nosíte jakékoliv předsudky, musíte dát dětem vědět, že je milujete. Vaše dítě je stejné, jako bylo předtím, než přiznalo svou sexuální orientaci. Nezapomeňte, že sexuální orientace je pouhá mala součást toho, kým doopravdy jsou. To dítě, které milovalo wrestling a Beatles je stále tím, koho milujete od doby, kdy se narodilo. Nic se nezměnilo, jen máte více informací o jeho životě. Vězměte to jako příležitost být jeho součástí stejně tak, jako tomu bylo předtím, než jste se dozvěděli, že je homosexuální. Existuje nějaké jídlo, které jste spolu rádi vařili? Máte společný oblíbený televizní pořad? Prostě pokračujte v tom, co jste spolu doposud dělali jako rodina.Ukažte, že vás zajímá život vašeho dítěte
Promluvte si se svým synem nebo s dcerou. Pokud vám není nepříjemné klást otázky na téma jeho/její sexuální orientace, ptejte se. Není ale nutné se zaměřit jen na to. Mluvte s ním o škole, práci a dalších aktivitách. Studie ukazují, že děti, jejichž rodiče se zajímají o jejich život, mají nižší pravděpodobnost, že budou součástí rizikového chování, například s partou kamarádů

Čím si možná budete muset projít
Můžete se obviňovat z homosexuality svého dítěte. Nedělejte to. Není to vaše chyba. Většina vědců a psychologů souhlasí, že lidé se s jinou orientací již narodili. Není to něco, co byste mohli ovlivnit. Můžete se cítit v depresi a izolovaní, jako byste neměli nikoho, s kým si o všem můžete promluvit. Pokud potřebujete, najděte si kvalifikovaného poradce. Věci teď budou trochu jiné, než v jaké jste možná pro své dítě doufali. Většina rodičů se domnívá, že jejich děti vyrostou jako heterosexuálové, ožení se a budou mít děti. Odprostit se od tohoto snu může být těžké. Pamatujte si ale, že to byl VÁŠ sen. Vaše dítě pořád může strávit život s jedním partnerem a mít děti. Ačkoliv si nevybralo být gayem, stále může dělat rozhodnutí, se kterými nebudete souhlasit. Přesto, že to pro vás může být těžké, pamatujte si, že je to jejich život a mají právo ho žít tak, jak chtějí.

Čím si vaše dítě prochází
Když se lidé otevřeně se svou orientací přiznají, často pochybují o svém místě ve společnosti. Přemýšlí nad tím, jak zapadnou do rodiny. Budou mít stále rodinu? Najdou si partnera, založí rodinu? Jak je příjme církev nebo společenství víry? Přijmou je přátelé, nebo odmítnou? Máte možnost volby. Buď svému dítěti pomůžete cítit se tak, že někam patří a že je milované, nebo je můžete uvést do pocitu osamění. Ujistěte se, že vaše dítě ví, že má stále své místo v rodině, bez ohledu na to, co jim říká okolí. Můžete jim pomoci spojit se s komunitou, která jim pomůže. Mnoho měst má podporující skupiny pro mladistvé lesby a gaye. Nejdřív si skupinu prohlédněte. Nabídněte potomkovi, že ho do komunity zavezete. Také existují skupiny na Facebooku a internetu, ke kterým se můžete přidat a kontaktovat rodiče ve vašem okolí. https://www.sbarvouven.cz/o-nas/
Podporujte své dítě, pokud někdo bude mít nemístné poznámky proti homosexuálům. Pokud se stane obětí harasmentu nebo homofobie, stůjte při něm.

Komu to můžu říct?
Komu se svěřit je volba především vašeho dítěte. S kým se o to podělíte může mít následky v budoucím životě. Na druhou stranu je možné, že se budete chtít s někým podělit a nebudete chtít takovou důležitou informaci tutlat v sobě. Je důležité, aby se vám dostala taková podpora, jakou potřebujete. Poraďte se se svým dítětem předtím, než se rozhodnete s někým mluvit. Dejte jim vědět, že potřebujete mluvit s někým dalším, abyste vy sami získali podporu. Pamatujte si, že si vždy můžete pohovořit s komunitami online, mnohdy i anonymně.

Pokud vaše náboženství říká, že homosexualita je hřích
Některá náboženství nazývají homosexualitu hříchem, jiná jsou k lesbám a gayům otevřenější. Neustále se o tom vedou debaty a pravděpodobně ještě dlouho budou. Pokud vaše dítě vyrůstá ve stejném náboženství, jako jste vyrůstali vy, pravděpodobně zažívá hodně rozporuplných pocitů. Podívejte se na práce některých biblických učenců, kteří mají rozdílné výklady Bible.

Zdroj článku:
http://www.stop-homophobia.com/comingout.html

V čem že je tedy rozdíl u manželství a registrovaného partnerství?

Registrované partnerství je sice institut podobný manželství, ale s nižším rozsahem práv a povinností. Český stát tím bohužel dává dost jasně najevo, že svazek dvou osob stejného pohlaví je něco méně. Z gayů i leseb žijících v dlouhodobých, stabilních vztazích tak dělá občany druhé kategorie.

V čem že mají registrovaní partneři a partnerky oproti sezdaným lidem smůlu?

– Předně na rozdíl od manželů nemají registrovaní společné jmění. Majetek, který nabydou během registrovaného partnerství, zůstává buď v individuálním vlastnictví jednoho z partnerů, anebo ho mají v podílovém spoluvlastnictví rovným dílem. Znamená to, že i když se dva gayové či dvě lesby registrují, každý z nich si jede pořád tak nějak na sebe.

– Registrovaní partneři nemají nárok na vdovský důchod. Po smrti partnera či partnerky, s nímž prožijí třeba desítky let, tak budou muset vyžít z jediného příjmu (důchodu). Zatímco sousedka od vedle, jíž zemřel manžel, bude pobírat vdovský důchod a její životní situace tedy bude mnohem jednodušší.

– Registrovaní partneři nemají právo adoptovat dítě svého životního partnera. I po dlouhých letech soužití zůstává nebiologický rodič pro dítě oficiálně cizím člověkem. Nemusíme dodávat, že když spolu začne žít muž a žena, mohou si svoje děti navzájem adoptovat a vytvořit tak novou, oficiální rodinu. Tzv. sešívané nebo patchworkové rodiny jsou při 50procentní rozvodovosti v Česku dost běžným jevem. Proč by to teda nemělo jít stejně i u rodin se dvěma maminkami nebo tatínky?

– Registrace se provádí na úřadě, stejně jako když si třeba jdete zaregistrovat auto. U registrace nejsou žádní svědci, prostě to jen sepíše matrikář. Partneři si mohou zorganizovat obřad, který vypadá jako svatební, ale je to prostě jen divadlo.

– Co mají registrovaní partneři oproti manželům jednodušší? Rozvod! Protože nemají společné jmění ani děti, a není se tedy zas tak o co handrkovat.

Zdroj: Prague Pride


Slovníček od Transparent CZ

Následující pojmy vám pomůžou nejen zorientovat se v tématu, ale také se vyhnout jeho bulvarizaci. Jsou vybrány s ohledem na praktické použití i osobní rozměr trans příběhů.

pohlaví – přibližná biologická kategorie, na základě které jsou lidé tradičně děleni po narození
rod (gender) – rodová identita člověka, nezávislá na přisouzeném pohlaví a sexuální orientaci
cisgender, cis – přívlastek označující člověka, jehož rod se shoduje s tím, jak byl od narození vnímán ostatními (např. byl při narození označen za muže, vychován jako muž a cítí se být mužem)
transgender, trans, trans* – přívlastek označující člověka, jehož rod se neshoduje s tím, jak byl od narození vnímán ostatními. Hvězdičkou se označuje široké spektrum identit a respekt k různým genderovým projevům.
trans žena, trans muž – pojmy, které lze použít, když mluvíme o něčí trans zkušenosti
tranzice – přechod k životu v souladu s naším skutečným rodem (může a nemusí zahrnovat např. změnu jména, osobních zájmen, vzhledu atd.)
agender, genderfluid, non-binary, gender nonconforming… – přívlastky označující lidi, kteří se neztotožňují s kategorií muže nebo ženy (znovu platí zlaté pravidlo: řiďte se tím, jak se lidé sami identifikují)
misgendering – označování lidí nesprávným rodem (může jít o důsledek omylu, lhostejnosti, nebo záměrné snahy urazit)

Čemu se vyhnout

Jsou tu samozřejmě také častá klišé, která naopak doporučit nelze. Transgender lidé je občas sami používají, když o sobě hovoří, ale článek psaný z pozice outsidera by se jich měl vyvarovat.

transsexuál(ka), transsexualita – termíny, od kterých se pomalu upouští, dodnes používané v kontextu diagnózy. Budí mylný dojem souvislosti se sexualitou, vhodnější je „transgender muž/žena/osoba/lidé atd.“.
narozen(a) ve špatném těle – zavádějící formulace, která dělá z trans člověka kuriózní medicínský případ
byl muž a teď je žena (nebo naopak) – tranzice není změna rodu, je to přizpůsobení se vašemu skutečnému rodu
změna pohlaví – další termín, který přežívá v medicínském kontextu a redukuje téma na tělesnou proměnu
porucha, diagnóza apod. – s těmito pojmy se pořád setkáte, ale bohužel dělají z osobního tématu klinické a odvádí pozornost od jeho hlavní roviny
zdůrazňování vzhledu – psaním o nalakovaných nehtech, případně o svalech, vousech atd. autor vlastně hodnotí, jak dobře hraje daná osoba stereotypní roli ženy nebo muže
zdůrazňování chirurgických a dalších lékařských zásahů – příliš senzacechtivé, téma je prezentováno jako něco bizarního, exotického