Členská schůze spolku 2019

předseda spolku České Sestry Věčné Radosti, z. s. svolává členskou schůzi.

Sobota 27. dubna 2019,

od 18:00 hod. (registrace od 17:30)

Místo konání:  bude upřesněno nejpozději do pondělí 22. dubna 2019.

Program schůze:

  1. Zahájení, přivítání          
  2. Volba orgánů schůze, schválení programu schůze
  3. Představení zájemců a zájemkyň o členství, přijímání
  4. Výroční zpráva za rok 2018, účetní uzávěrka roku 2018 a hlasování o jejich schválení
  5. Strategie, téma+motto a projekty pro rok 2019
  6. Schválení kooptace místopředsedkyně spolku
  7. Dovolba do výkonné rady (představení, volba)
  8. Volba kontrolora nebo kontrolní komise  (kandidatury, dotazy, volba)
  9. Změny stanov
  10. Různé

Schůze je otevřená pro členky, členky a pro zájemce či zájemkyně o členství. Zájemkyně a zájemci o členství se musí registrovat a potvrdit na email info@sestryvecneradosti.cz

Napsat komentář